Plán lovu jelení, srnčí a černé zvěře 2024

Přejeme všem hostům, držitelům povolenek a příznivcům našeho spolku hodně mysliveckých zážitků při plnění plánu odlovu zvěře.

PLÁN LOVU PRO HONITBU HRANIČNÍ 2024 – výměra 751 ha

DruhJelen IJelen IIJelen IIILaňKolouchCELKEM
JELENÍ ZVĚŘ251224030109
DruhSrnec ISrnec IISrnec IIISrnaSrnčeCELKEM
SRNČÍ ZVĚŘ6418827
DruhPrase IPrase IIPrase IIIBachyněSeleCELKEM
ČERNÁ ZVĚŘ27102213898