Kontakty na myslivecký spolek Doupňák

MYSLIVECKÝ SPOLEK DOUPŇÁK zapsaný spolek
Rejstříkový soud v Ústí nad Labem
Adresa: Kryštofovy Hamry 102, 431 91
IČO: 228 344 78
Bankovní spojení: KB a.s.pob.Kadaň Č.účtu: 43 – 5810160287/0100

Členskou schůzí dne 12.12.2014 byly obsazeny tajnou volbou následující funkce těmito osobami :

Martin Hofman – předseda MS – výbor
Mail: predseda@doupnak.cz

Lukáš Hofman – místopředseda – výbor

Vlastislav Hofman – myslivecký hospodář – výbor
Telefon: 724 784 828
Mail: hospodar@doupnak.cz

Ing.Jiří Vavřík – předseda kontrolní komise

Mysliveckou stráž v honitbě vykonává Vlastislav Hofman a Martin Hofman
Myslivecké sdružení obhospodařuje na základě nájemní smlouvy sjednané s Lesy ČR s.p. honitbu Hraniční v Krušných horách o celkové výměře 751 ha.