Plán lovu jelení, srnčí a černé zvěře

Přejeme všem hostům, držitelům povolenek a příznivcům našeho spolku hodně mysliveckých zážitků při plnění plánu odlovu zvěře.

HONITBA HRANIČNÍ 2020 – výměra 751 ha

Jelen I Jelen II Jelen III Laň Kolouch CELKEM
JELENÍ ZVĚŘ 20 9 6 32 25 92
Srnec I Srnec II Srnec III Srna Srnče CELKEM
SRNČÍ ZVĚŘ 2 2 2 4 4 14
Prase I Prase II Prase III Bachyně Sele CELKEM
ČERNÁ ZVĚŘ 18 8 2 12 26 67