Plán lovu jelení, srnčí a černé zvěře

Přejeme všem hostům, držitelům povolenek a příznivcům našeho spolku hodně mysliveckých zážitků při plnění plánu odlovu zvěře.

PLÁN LOVU PRO HONITBU HRANIČNÍ 2024 – výměra 751 ha

Druh Jelen I Jelen II Jelen III Laň Kolouch CELKEM
JELENÍ ZVĚŘ 25 12 2 40 30 109
Druh Srnec I Srnec II Srnec III Srna Srnče CELKEM
SRNČÍ ZVĚŘ 6 4 1 8 8 27
Druh Prase I Prase II Prase III Bachyně Sele CELKEM
ČERNÁ ZVĚŘ 27 10 2 21 38 98