Naháňka ze dne 17.11.2013

Dne 17.11.2013 se od 8,00 hod konala naháňka v honitbě Černý potok.

Naháňky která obsáhla dvě leče se zúčastnilo 26 střelců a 16 honců s 9 psy.

Výlož byla připravena u památníku Karla Stülpnera v Kryštofových Hamrech a představovala 2ks laní, jednoho jelena špičáka a dva lončáky.

MS děkuje všem hostům za jejich účast a respektování všech dohodnutých pravidel a bezpečnosti.

Výbor MS

Fotky z naháňky