Povolenky k lovu na rok 2021

Členové a kmenoví lovci hradí roční poplatek 7.000,- Kč, který bude zaplacen do 10.3.2021.

Žadatelé o povolenky k lovu A, B, C, D, E a F hradí povolenku do 10.3.2021.

Zájemci o poplatkový lov hradí kauci ve výši 60% hodnoty trofejové zvěře do 10.3.2021.

Přejeme všem hostům, držitelům povolenek a příznivcům našeho spolku hodně mysliveckých zážitků při plnění plánu odlovu zvěře.

Malá povolenka k lovu – 15.000,- Kč “D”

Zvěř Ks
černá bez omezení věku 5
srnec špičák 1
srna 1
srnče 1
jelen špičák 1
laň 2
kolouch 2
škodná  dle zákona

Střední povolenka k lovu – 30.000,- Kč “E”

Zvěř Ks
Černá bez omezení věku 10
Srnec I 1
srna 1
srnče 1
laň 2
kolouch 2
Jelen do desateráka 1
Škodná dle zákona

Velká povolenka k lovu – 50.000,- Kč “F”

Zvěř Ks
Černá bez omezení věku 10
Srnec I – III 1
srna 2
srnče 2
laň 4
kolouch 4
Jelen  I – do osmeráka 3
Jelen  II – III – desaterák a více 1
Škodná  dle zákona