Plán lovu jelení, srnčí a černé zvěře 2021

Přejeme všem hostům, držitelům povolenek a příznivcům našeho spolku hodně mysliveckých zážitků při plnění plánu odlovu zvěře.

HONITBA HRANIČNÍ 2021 – výměra 751 ha

Jelen I Jelen II Jelen III Laň Kolouch CELKEM
JELENÍ ZVĚŘ 20 9 5 32 24 90
Srnec I Srnec II Srnec III Srna Srnče CELKEM
SRNČÍ ZVĚŘ 2 2 2 4 4 14
Prase I Prase II Prase III Bachyně Sele CELKEM
ČERNÁ ZVĚŘ 25 7 1 15 12 60